De kijk van de kardinaal op kerk en samenleving.

 

Op zaterdag 28 januari 2023 verwelkomen we kardinaal De Kesel.  Je bent welkom in De Zindering vanaf 9 uur 30 voor een kop koffie.  Vanaf 10 uur luisteren we naar de kardinaal.  We sluiten de voormiddag af met een drankje, een babbeltje en een knabbeltje.  Een organisatie van De Zindering en de pastorale eenheid OLV van Groeninge (brondag).

De kardinaal blikt terug op wat was tijdens de acht jaar waarin hij nu al aartsbisschop is.  Echt niet de gemakkelijkste jaren.

Maar de kardinaal kijkt ook naar het nu en de toekomst. Hoe zoekt de kerk anno 2023 haar plaats in een geseculariseerde samenleving ?  Hoe gaat de kerk de dialoog aan met de moderne cultuur en mensen van vandaag ? Hoe kan de kerk, het evangelie, het beste doorgeven aan volgende generaties ?  Hoe kijkt de kardinaal aan tegen de synodale weg die de huidige paus, in het spoor van Vaticanum II, verder uitbouwt ? Is dit een fundamentele verandering in de kerkstructuren ? Hoe geraakt de kerk uit de impasse van clericalisme om meer authentiek Kerk te zijn, een gemeenschap waarin vrouwen gelijkwaardig zijn, waar echt samen beleid wordt gemaakt, naar elkaar wordt geluisterd. Maar vooral ook hoe kunnen we als kerk in onze pluralistische en hyperdiverse samenleving het evangelie tot uitgangspunt maken van ons handelen en ons leven ?

Inschrijven :

zinderingkortrijk@gmail.com (voor 24 januari 2023)

toegangsprijs : 10€ – 5 € voor jongeren en studenten