Kan de kerk van nu iets leren van de eerste kerk ? Welkom op de leesgroep “Overeind komen met Petrus”

Kan de kerk van nu iets leren van de eerste kerk ? Welkom op de leesgroep “Overeind komen met Petrus”

Waarom dit initiatief ?

In heel wat gesprekken met kerkgangers en met vrijwilligers klinkt een grote zorg door over de toekomst van het christendom en van de kerk. Die vragen zijn niet zomaar theoretische vragen. Ze komen bij vele gesprekspartners voort uit een stevig engagement om het verhaal van Jezus van Nazareth verder te laten leven. Om mensen aan te spreken vanuit de waarden van het evangelie. Om het evangelie te leggen op de realiteit van onze seculiere samenleving. Maar tegelijk ervaren we een verlammende onmacht om geloofservaringen te delen. Om over onze kijk te spreken in een taal die mensen van vandaag verstaan ….

Net als de bisschop van Antwerpen mgr. Bonny stellen velen vast dat de westerse kerk een doorstart nodig heeft en op zoek moet gaan naar nieuwe en aansprekende woorden. In Tertio (19 mei 2021) zegt de bisschop daarover het volgende : “We hebben een nieuwe taal nodig. Niet zomaar treffende woorden … maar een taal die toelaat om met elkaar in dialoog te gaan over wat bijna onbespreekbaar is… Taal en dialoog verhouden zich als een kip en het ei. Om een nieuwe taal te vinden moeten we met elkaar in gesprek gaan. En om met elkaar in gesprek te gaan, hebben we een nieuwe taal nodig.”

De Zindering neemt die uitdaging in het volgende werkjaar op. We proberen tijdens de vierde leesgroep op rij met elkaar te spreken over geloof en dit aan de hand van het boekje van mgr. Bonny, “Overeind komen met Petrus”. De bisschop zoekt een aanknopingspunt bij de eerste kerk waarover de handelingen van de apostelen vertellen. Wat kan de kerk vandaag leren van Petrus en de andere apostelen ? en wat doet dat met ons? Ieder hoofdstuk bestaat daarom uit twee delen. Mgr. Bonny maakt daarbij pastorale keuzes vanuit de vraag : wat boeit mij ? wat zet mij aan het denken ? wat wil ik delen uit met anderen en welk woord lijkt wel voor ons bedoeld ? In het tweede deel van elk hoofdstuk antwoordt de bisschop zelf op vragen van een fictief personage (de ongeletterde “lepelsnijder”). Dat vanuit de overtuiging dat inzichten tot stand komen vanuit gesprek tussen mensen die ieder op hun manier met de werkelijkheid omgaan.

Aanpak

We lezen samen een aantal hoofdstukken en wisselen uit wat we geleerd hebben, wat we treffend vinden, wat we herkennen, waar we vragen bij hebben, hoe we dingen zelf ervaren. Een aanpak waarin echt iedereen kan meespreken en aan bod komen, … Aarzel dus niet om mee te doen. Wil je gewoon komen luisteren, ook dat kan. Het verhaal, de ervaringen en de vragen van iedereen zijn welkom.

In gesprek met de bisschop zelf

We verzamelen ook vragen die we aan de bisschop zelf kunnen stellen op donderdag 13 januari in de Sint-Maartenskerk. Want mgr. Bonny heeft ook toegezegd om samen wat dieper in te gaan op het boek en met ons in gesprek te gaan over vragen die hierover leven bij ons. Noteer die datum alvast in je agenda !

Concreet :

Welkom op

vrijdag 8 oktober,

12 november,

10 december om 19 uur 30 in De Zindering.

we ronden af uiterlijk om 21 uur 30.

Inschrijven via zinderingkortrijk@gmail.com Wie wil, kan het boekje ook bestellen via De Zindering. kostprijs : 20 €.

In gesprek met bisschop Johan Bonny, donderdag 13 januari, Sint-Maartenskerk, 19 uur 30.