Vrijmoedig in gesprek met bisschop Johan Bonny !

Vrijmoedig in gesprek met bisschop Johan Bonny

Sint-Maartenskerk13 januari om 19 uur 30

Tickets aan 10 € ( 5 € voor studenten en 2 € voor de houders van een uit-pas )

Inschrijven via zinderingkortrijk@gmail.com

De bisschop van Antwerpen, mgr. Johan Bonny, schreef een boekje met als titel “overeind komen met Petrus”.  Wat kunnen wij als christenen vandaag leren van Petrus en Johannes.  Hoe kunnen ook wij vrijmoedig leren spreken en leven vanuit het verhaal van Jezus en zijn God.

We kennen de bisschop als een moedig man die geen blad voor de mond neemt, ook niet in dit boek.

Een leesgroepje binnen de Zindering las de voorbije maanden dit boekje en distilleerde hieruit een aantal al even vrijmoedige vragen.

We zijn dan ook heel blij dat we met hem rechtstreeks in gesprek kunnen gaan.

Iedereen is van harte welkom: de trouwe gesprekspartners uit de leesgroep, iedereen die zich betrokken voelt bij de kerk in Kortrijk én alle kritische medestanders die gewoon benieuwd zijn om de ideeën van de bisschop te leren kennen.