Activiteiten uit het verleden

Vrijmoedig in gesprek met bisschop Johan Bonny

Sint-Maartenskerk13 januari 2022

De bisschop van Antwerpen, mgr. Johan Bonny, schreef een boekje met als titel “overeind komen met Petrus”.  Wat kunnen wij als christenen vandaag leren van Petrus en Johannes.  Hoe kunnen ook wij vrijmoedig leren spreken en leven vanuit het verhaal van Jezus en zijn God.

We kennen de bisschop als een moedig man die geen blad voor de mond neemt, ook niet in dit boek.

Een leesgroepje binnen de Zindering las de voorbije maanden dit boekje en distilleerde hieruit een aantal al even vrijmoedige vragen.

We zijn dan ook heel blij dat we met hem rechtstreeks in gesprek kunnen gaan.

Iedereen is van harte welkom: de trouwe gesprekspartners uit de leesgroep, iedereen die zich betrokken voelt bij de kerk in Kortrijk én alle kritische medestanders die gewoon benieuwd zijn om de ideeën van de bisschop te leren kennen

.

Kan de kerk van nu iets leren van de eerste kerk ? Welkom op de leesgroep “Overeind komen met Petrus”

Waarom dit initiatief ?

In heel wat gesprekken met kerkgangers en met vrijwilligers klinkt een grote zorg door over de toekomst van het christendom en van de kerk. Die vragen zijn niet zomaar theoretische vragen. Ze komen bij vele gesprekspartners voort uit een stevig engagement om het verhaal van Jezus van Nazareth verder te laten leven. Om mensen aan te spreken vanuit de waarden van het evangelie. Om het evangelie te leggen op de realiteit van onze seculiere samenleving. Maar tegelijk ervaren we een verlammende onmacht om geloofservaringen te delen. Om over onze kijk te spreken in een taal die mensen van vandaag verstaan ….

Net als de bisschop van Antwerpen mgr. Bonny stellen velen vast dat de westerse kerk een doorstart nodig heeft en op zoek moet gaan naar nieuwe en aansprekende woorden. In Tertio (19 mei 2021) zegt de bisschop daarover het volgende : “We hebben een nieuwe taal nodig. Niet zomaar treffende woorden … maar een taal die toelaat om met elkaar in dialoog te gaan over wat bijna onbespreekbaar is… Taal en dialoog verhouden zich als een kip en het ei. Om een nieuwe taal te vinden moeten we met elkaar in gesprek gaan. En om met elkaar in gesprek te gaan, hebben we een nieuwe taal nodig.”

De Zindering neemt die uitdaging in het volgende werkjaar op. We proberen tijdens de vierde leesgroep op rij met elkaar te spreken over geloof en dit aan de hand van het boekje van mgr. Bonny, “Overeind komen met Petrus”. De bisschop zoekt een aanknopingspunt bij de eerste kerk waarover de handelingen van de apostelen vertellen. Wat kan de kerk vandaag leren van Petrus en de andere apostelen ? en wat doet dat met ons? Ieder hoofdstuk bestaat daarom uit twee delen. Mgr. Bonny maakt daarbij pastorale keuzes vanuit de vraag : wat boeit mij ? wat zet mij aan het denken ? wat wil ik delen uit met anderen en welk woord lijkt wel voor ons bedoeld ? In het tweede deel van elk hoofdstuk antwoordt de bisschop zelf op vragen van een fictief personage (de ongeletterde “lepelsnijder”). Dat vanuit de overtuiging dat inzichten tot stand komen vanuit gesprek tussen mensen die ieder op hun manier met de werkelijkheid omgaan.

Aanpak

We lezen samen een aantal hoofdstukken en wisselen uit wat we geleerd hebben, wat we treffend vinden, wat we herkennen, waar we vragen bij hebben, hoe we dingen zelf ervaren. Een aanpak waarin echt iedereen kan meespreken en aan bod komen, … Aarzel dus niet om mee te doen. Wil je gewoon komen luisteren, ook dat kan. Het verhaal, de ervaringen en de vragen van iedereen zijn welkom.

In gesprek met de bisschop zelf

We verzamelen ook vragen die we aan de bisschop zelf kunnen stellen op donderdag 13 januari in de Sint-Maartenskerk. Want mgr. Bonny heeft ook toegezegd om samen wat dieper in te gaan op het boek en met ons in gesprek te gaan over vragen die hierover leven bij ons. Noteer die datum alvast in je agenda !

Concreet :

Welkom op

vrijdag 8 oktober,

12 november,

10 december om 19 uur 30 in De Zindering.

we ronden af uiterlijk om 21 uur 30.

Inschrijven via zinderingkortrijk@gmail.com Wie wil, kan het boekje ook bestellen via De Zindering. kostprijs : 20 €.

In gesprek met bisschop Johan Bonny, donderdag 13 januari, Sint-Maartenskerk, 19 uur 30.

Vastentijd 2021 : Zinderende vastengesprekken en Vastenwandeling

Doe je mee met de Zinderende vastengesprekken op vrijdagavond 12, 19 en 26 maart ?

We verwelkomen Ann Maes (broederlijk delen), Saar Vanwalleghem (stadsboerderij) en Stan Van Mierlo / Kathleen Vandamme (heerlijkheid van Heule) die vertellen hoe zij invulling geven aan duurzaamheid.

We doen dit via Zoom om 19 uur 30 (tot 20 uur 30).  Wil je deelnemen ? Geef een seintje via zinderingkortrijk@gmail.be

Vastenwandeling

Wil je ontdekken hoe armoede en zorg voor mensen in armoede te zien zijn in het beeld van onze stad ? Dan kan je dat ontdekken in een stadswandeling die we voor jou hebben uitgestippeld.

Armoede is al vele jaren een realiteit maar ook solidariteit met mensen in armoede is dat ook.  Deze wandeling wil je laten zien hoe mensen door de eeuwen heen armoede hebben beleefd. Maar ook wat mensen hebben gedaan om aan de kant te gaan staan van mensen in armoede en om samen met een nieuw perspectief te zoeken.

Zes “hotspots” in de stad  vertellen iets over dat verhaal.  Elke plek belicht een aspect van armoede én de strijd daartegen: concrete hulp van mens tot mens én een structurele aanpak, onderwijs, kredietverlening, zorg voor zieken, consumptie, tewerkstelling, wonen en eerlijke handel.

De zorg voor mensen in armoede is vandaag een verhaal van vele partners:

stadsdiensten, zorginstellingen, vrijwilligersgroepen. Hierin nam en neemt de kerk ook haar rol op.

De wandeling start aan de ingang het Begijnhof (toeristisch centrum). Je kan een vaste route volgen maar evenzeer starten waar je wil. De zes  “hotspots” staan aangeduid op het plannetje midden in de folder. De wandeling telt ongeveer 8000 stappen en duurt anderhalf tot twee uur.

Welkom op zaterdag 13 maart, 20 maart en 27 maart van 13.30 uur tot 17 uur.

Deze wandeling maakt deel uit van het vernieuwingsproject “Space for Grace” waar onze eenheid aan meedoet.  In Kortrijk werken we aan projecten die bijdragen aan “duurzaamheid” in de samenleving: duurzame relaties tussen mensen, duurzaam samenleven en duurzaam omgaan met de planeet.

Space for grace in Kortrijk zet in op duurzaamheid maar ook op vernieuwde verbindingen tussen mensen.  Ook in Coronatijd mag je buiten contact leggen met drie andere mensen.  Is dit geen kans om vrienden of bekenden uit te

nodigen die je al lang niet meer zag ? Wie graag een wandelbuddy wil (of wil zijn), kan contact opnemen met cynthia (par.ass.olvgroeninge@gmail.com)

Wat biedt het najaar 2020

Na de onderbreking van onze activiteiten door de Coronacrisis, starten we in het najaar enkele activiteiten op. We doen dat met respect voor alle voorschriften van de overheid om veilig te kunnen samen komen.

Kan je er -omwille van gezondheidsredenen of andere omstandigheden niet bij zijn en zou je toch graag deelnemen aan een of andere activiteit:

neem dan zeker contact met ons op : zinderingkortrijk@gmail.com met vermelding van je telefoonnummer. We onderzoeken dan de mogelijkheden om je via de PC (zoom) toch te laten deelnemen.

Leesgroep over duurzaamheid 

Binnen de LPP van Sint-Maarten in samenwerking met De Zindering organiseren we in het najaar weer onze vrijdagse leesavonden en gaan met elkaar in dialoog over wat duurzaamheid kan betekenen.

Want het is niet meteen zo duidelijk wat duurzaam leven kan betekenen voor ons ?  of wat dat met ons christen-zijn te maken heeft.  De paus zelf zet ons hierbij op weg.  Als we de encycliek Laudato Si, een encycliek  lezen dan merken we dat paus duurzaam leven een kernwaarde vindt van christelijk leven. Want duurzaamheid is hetzelfde als zorgen voor alles wat deel uitmaakt van de schepping (de natuur, mensen, dieren) nu maar ook voor toekomstige generaties.

Deze encycliek is vernieuwend en uitdagend: ze wordt een nieuw rerum novarum genoemd !

 

Het boek

We lezen samen het boek van Alfred Slomp. Het groene normaal. Samen opstaan voor duurzaam leven. Het is een bijzonder toegankelijk en concreet boek waarin een aantal christenen vertellen vanuit welke bezieling zij proberen duurzaam te leven en welke bijbelfragmenten hen daarbij richting geven.  Je kan het boek zelf rechtstreeks bestellen of via De Zindering.

Meer info over het boek en het opzet : https://www.hetgroenenormaal.nl/

 

Praktische info

we komen samen in de grote zaal van De Zindering (daar kunnen we de coronamaatregelen goed respecteren) op vrijdag 23 oktober (19 uur 30); 20 november (19 uur 30); 11 december (19 uur 30), 15 januari (19 uur 30); 12 februari (19 uur 30).

Inschrijven

zinderingkortrijk@gmail.com met opgave of je het boekje via De Zindering wil bestellen

Een waaier aan activiteiten

Passio2020    LOF DER DUURZAAMHEID,
een sociaal artistiek project rond de samenleving van het genoeg

Sint-Maartenskerk Kortrijk 27/2 – 26/4
Kunstinstallaties van kunstinstallaties van Carlo HERPOEL. i.s.m. Edgar ANTOIN, Jacky BOSTOEN, Flor DELOMBAERDE, Joris DENOO en Paul VANDEKERCKHOVE.

 

Zinderende vrijdagen

We vasten op vrijdag en oefenen ons in een cultuur van genoeg
We eten samen een lekker en gezond avondmaal
We luisteren naar een gedreven gast die getuigt over zijn / haar weg naar duurzaamheid en solidariteit.

     vrijdagavond 13/03,  20/03,  27/03 en 3/04 :

Wegens COVID-19 zijn deze geplande vastenavonden geannuleerd 

13/03 : DUURZAME LANDBOUW

·         stadsboerderij met Saar Van Walleghem  (inleiding door Geert)

20/03 : DUURZAAMHEID IN DE BIJBEL EN IN DE KORAN : Geannuleerd wegens Covid-19

·         Dialoogtafel met de moslims over ecologie en schepping (inleiding door Geert)

27/03: DUURZAAM DELEN

·         contact met broederlijk delen (via Christine): AN MAES (inleiding door Roos)

3/04 : DUURZAAM OMGAAN MET MENSEN

·         heerlijkheid van Heule (staf van mierlo/ katrien vandamme) (inleiding door Marc)

·         (info@heerlijkheidvanheule.be )

Waar ?

De Zindering, Nedervijver 1.05, dat ligt NAAST de Sint-Maartenkerk (over het Jozef Vandaeleplein, richting Overbekeplein)

Muzikale Momenten

Sint-Maartenskerk, zondag 1 en 15 maart, om 16.30 uur
Meditatief moment met J.S.Bach  : Geannuleerd wegens Covid-19

St.-Janskerk Kortrijk, vrijdag 3 april en zaterdag 4 april, om 20.00 u : Geannuleerd wegens Covid-19
Johannespassie van J.S. Bach
info & boeking: www.kortrijksvocaalensemble.be

 

BROEDERLIJK DELEN IN DE KIJKER

Kerk Sint-Elooi, Onze-Lieve-Vrouwkerk, Sint-Maartenskerk, Kerk Pius X, alle vieringen
Ann Maes, Broederlijk Delen, aan het woord over “Delen doet goed, hier én in het Zuiden”

 

(H)EERLIJK ONTBIJT en REPAIR CAFE IN DE KERK

Sint-Maartenskerk, 29/3 : Geannuleerd wegens Covid-19

Eerlijk ontbijt van 8.30 uur tot 10 uur – i.s.m. Oxfam Wereldwinkel
Repair café van 13 uur tot 16.30 uur Gratis herstellen van fietsen, ICT, klein elektro en textiel

 

GOEDE VRIJDAG CONCERT

Sint-Maartenskerk, 10/4, om 19.30 uur  : Geannuleerd wegens Covid-19

Passio Domini, een muzikale meditatie rond witte donderdag en goede vrijdag.
Centraal staan de kl
aagliederen van Jeremia getoonzet door Tomas Luis da Vittoria (1548-1611).

Duurzaamheid, doen

Wil je vervoer aan huis door vrijwilligers ? contacteer De Link
organisatie De Link, vzw contact
delink-collectief@live.be

 

Inschrijven ? Meedoen ?
zinderingkortrijk@gmail.com maar vergeet niet de activiteit die je wil bijwonen te vermelden !

meer info :

www.Passio2020.com
www.dezindering.be  (ook via facebook “de zindering”)

Via Urbis – een Brusselse Kruisweg

Goede Vrijdag 19 april 2019, Sint-Maartenskerk, 20u30

ZINDERENDE  VASTENGESPREKKEN

Een drieledige uitnodiging

We vasten samen. We doen dat in de lijn van christelijke traditie elke vrijdag.

We eten samen het avondmaal (soep en een eenpansgerecht). We doen dat samen elke vrijdag na het vasten van 19 uur tot 20 uur 30, De Zindering, Nedervijver 5, Kortrijk.

We delen tijdens het eten verhalen van mensen die zich laten raken door de nood van de andere. Mensen die in de blik van de andere, de blik van de Andere herkennen.

8 maart : Ann Dobbelaere werkt in het onderwijs en ging mee naar de wereldjongerendagen in Panama

15 maart : Griet Demeestere werkt professioneel met uitgeprocedeerde asielzoekers en andere personen zonder verblijfsrecht binnen de organisatie Jesuit Refugee Service

22 maart : Dominiek Gheysen is diaken en bekommert zich om mensen met een psychische kwetsbaarheid

29 maart : Moslims en Christenen in dialoog over barmhartigheid (dialoogtafel)

5 april : Marijke Deconinck werkt als vrijwilligster binnen het project “tralies uit de weg” in de gevangenissen van en in Brugge, Ruislede en Ieper

12 april : Marc Dhondt is priester en zeer actief in de armoedewerking De Kier

Meedoen ? Mee-eten ?

Laat ons weten wanneer je komt …

Je betaalt een vrije bijdrage voor het eten. De opbrengst (behalve de kostprijs) gaat naar Broederlijk Delen.

Vrijdag 12 april, een boeiende getuigenis van priester Marc Dhondt over zijn inzet voor mensen in armoede bij De Kier. Weer eens de onverschilligheid voorbij !

Bij de vraag wat de prioriteiten zouden moeten zijn in de huidige stedelijke armoedebestrijding, antwoordde hij :

  • OCMW schorst niemand

  • OCMW neemt ervaringsdeskundigen op in zijn ploeg.

  • Nood voor goede sociale huisvesting : “Housing first”

Een zinvolle avond vrijdag 5 april, we beluisterden het verhaal van Marijke  over de confronterende toestanden in de gevangenis. Op de vraag of God daar ook aanwezig is, antwoordde ze zonder aarzelen “Ja”

 Jaarlijkse dialoogactiviteit: Vrijdag 29 maart vond in De Zindering een ontmoeting plaats tussen de Kortrijkse moskee en de katholieke kerk van Kortrijk.

Samen stonden ze stil bij de betekenis van “Barmhartigheid” in beide godsdiensten. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

vrijdag 22 maart, het 4de Zinderend vastengesprek.

Dominique Gheysen vertelde de menselijke kwetsbaarheid: een sterkte! Een verhaal over moedige mensen die naar hun eigen kwetsbaarheid durven kijken en ermee omgaan

Image may contain: 3 people, indoor

vrijdag 15 maart 2019 vertelde Griet Demeestere die bij de Jesuit Refugee Service werkt, over haar engagement bij vluchtelingen, de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wat mij drijft: Sophie Verscheure, Philip Decoene aan het woord, 27 februari 2019

Tweespraak. twee geëngageerde mensen getuigen. Elk vanuit hun eigen verhaal. Wat raakt me ? Waarom engageer ik me ? Wat drijft me ?
Philip Decoene (politicus) en Sofie Verscheure (ondernemer Symposion, YOT, Brugge). Moderator Prof. Vic Nachtergaele (ex rector van de KULAK)

Leesgroep De Onverschilligheid Voorbij, 7 december 2018 tot 1 februari 2019

We zoeken samen naar wegen “Voorbij de onverschilligheid”. We lezen samen een boek over wat barmhartigheid of mededogen vandaag kan betekenen

Open beraad ! hoe kan de kerk meebouwen aan de toekomst ? , 23 november 2018

in de stad Kortrijk is er sinds 14 oktober een nieuwe pastorale eenheid. Bij de start daarvan willen we samen nadenken hoe we als kerk meebouwen aan de samenleving van morgen: wonen, consumeren, voeding, cultuur en … geld.

Babbelavond met Jan Van Den Hoven, 15 juni 2018

Jan Van Den Hoven vertelt over zijn werk en ervaringen in Brazilië. Een kans op ontmoeting.

film : des hommes et des dieux, 8 maart 2018

De film is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis, van zeven monniken (de achtste verstopte zich onder zijn bed en wist zo te overleven) die in 1996 zijn ontvoerd door moslimterroristen in Algerije en later zijn vermoord. De broeders wisten dat ze in groot gevaar verkeerden. Toch besloten ze unaniem om niet te vertrekken, en hun lot deemoedig af te wachten. De film laat zien hoe ze tot dat besluit kwamen, in gesprekken met elkaar en door te bidden. Cruciaal zijn de diensten, waarin ze gezamenlijk Psalmen zingen, waarvan de teksten licht laten schijnen op hun lot. De lichamelijke kwetsbaarheid en het lijden van Christus, zijn het voorbeeld voor de monniken, waardoor ze op hun post blijven

15 februari 2018  : opening Martyrs van Bill Viola – St.-Maartenskerk

Video-kunst “Martyrs” van Bill Viola : van 15 februari tot 9 april in de Sint-Maartenskerk. Absolute wereldtop in Kortrijk ! Het werk was eerder in de St.-Paul’s Cathedral in Londen te zien. Nu in het hoogkoor van de St.-Maartenskerk.